15 مرداد ماه مهلت نهایی ارسال گزارشات فصلی دوره بهار 1398 15 مرداد ماه مهلت نهایی ارسال گزارشات فصلی دوره بهار 1398 15 مرداد ماه مهلت نهایی ارسال گزارشات فصلی دوره بهار 1398 15 مرداد ماه مهلت نهایی ارسال گزارشات فصلی دوره بهار 1398 15 مرداد ماه مهلت نهایی ارسال گزارشات فصلی دوره بهار 1398 15 مرداد ماه مهلت نهایی ارسال گزارشات فصلی دوره بهار 1398 15 مرداد ماه مهلت نهایی ارسال گزارشات فصلی دوره بهار 1398

موسسه حسابداری حسابان سیستم پارتیکان

برخورد قضایی با فراریان مالیاتی

اکونومیست – به گزارش رسانه مالیاتی ایران ؛ تمکین نکردن از قوانین ومقررات مالیاتی ، موضوعی است که نه تنها در ایران ، بلکه در کشورهای پیشرفته نیز دارای اهمیت ومحل بحث وچاره اندیشی است. فرار از مالیات همیشه و همه جا موضوع مهمی در حوزه مالیات بوده است.

بطور کلی به هرگونه تلاش قانونی یا غیر قانونی به منظور طفره رفتن از پرداخت یا کمتر پرداخت نمودن مالیات ، به هر شیوه که انجام شود، فرار مالیاتی گفته میشود.اصطلاح فرار مالیاتی در رابطه با ترتیبات غیر قانونی اتخاذ شده جهت اختفا درآمد یا نادیده گرفتن بدهی مالیاتی به کار می رود و به این معنی است که مودی کمتر از میزانی که قانوناً موظف است پرداخت نماید.

تعریف فرار مالیاتی ، برای انواع مالیات ها یکسان بوده و به رغم تطبیق فعالیت با قوانین ، در اجرای فعالیت ، یک یا چند ضابطه موصب مراجع ذی ربط تعمدا نادیده گرفته است.

باتوجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می بایست درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شود که این امر مستلزم جلوگیری از فرار مالیاتی ومبارزه با فراریان مالیاتی به وسیله ابزارهای قانونی می باشد.

ادر قانون مالیات های مستقیم ، دایره شمول ومصادیق جرم وفرار مالیاتی گسترده بوده و برخورد قضایی وکیفری اقتضا می نماید که امری متداول در برخورد با این تخلفات و فرارهای مالیاتی در دنیا می باشد.

از مصادیق جرم مالیاتی از نظر قانون گزار ، می توان به مواردی همچون تنظیم اسناد ومدارک خلاف واقع ، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد ، ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی واقتصادی ، عدم انجام تکالیف قانونی ، تنظیم معاملات و قرارداد های خود به نام دیگران ، عدم تنظیم و تسلیم اظهارنامه های مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی وهزینه ای در سه سال متوالی ، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر و … اشاره نمود.

اعلام جرم واقامه دعوی علیه مرتکبان جرایم و فرار مالیاتی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت میگیرد ، و مرتکبان مشمول مجازات های درجه شش حبس ، جزای نقدی ، شلاق ، محرومیت از حقوق اجتماعی ، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی ، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه ، ممنوعیت از صدور برخی اسناد و … می شوند.

همچنین بموجب قانون رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امورمالیاتی در هر یک از استان ها ومناطقی که مقتضی بدانند ، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد تا در آن ها به اینگونه جرائم رسیدگی شود.

درباره ما

موسسه حسابداری حسابان سیستم پارتیکان فعالیت خود رابا هدف خدمت رسانی به واحدهای اقتصادی در زمینه حسابداری وامورمالیاتی طبق قوانین سازمان امورمالیاتی در اصفهان آغاز کرد.

دفتر مرکزی

اصفهان ، خیابان مولوی ، چهارراه 110 ساختمان رز ، واحد 6

تمامی حقوق برای موسسه حسابان سیستم پارتیکان محفوظ میباشد

توسعه و طراحی سایت توسط شرکت روماک